Aktualności

prof. Barbara Kudrycka liderem listy do PE

Zarząd Krajowy Platformy Obywatelkiej zatwierdził listy kandydatów w majowych wyborach do PE. Prof. Barbara Kudrycka będzie liderem listy w woj. podlaskim i war. mazurskim. Listy zostaną ostatecznie zatwierdzone 22 marca przez Radę Krajową PO. Inne niektóre jedynki to: w Warszawie Danuta Hubner, na Śląsku Jerzy Buzek, a w Małopolskę – […]