Aktualności

Podlaskie 2020 – Siemiatycze

14 marca Poseł Barbara Kudrycka uczestniczyła w kolejnym spotkaniu z cyklu podlaskie 2020 w Siemiatyczach. Tematem spotkania było wykorzystanie funduszu unijnych w latach 2007 2013 jak również w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.

Wizyta w Olsztynie

Profesor nauk prawnych rano odwiedziła Olsztyńską Szkołę Wyższą im. J. Rusieckiego, gdzie wystąpiła z prelekcją na temat planowanych przez rząd zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym i odpowiedziała na pytania studentów, a także wystąpiła w audycji radiowej Poranne Pytania – Radia Olsztyn. .

Podlaskie 2020 – Grajewo

Poseł Barbara Kudrycka uczestniczyła w kolejnym spotkaniu z cyklu podlaskie 2020 w Grajewie. Tematem spotkania było wykorzystanie funduszu unijnych w latach 2007 2013 jak również w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli samorządowcy z terenu powiatu grajewskiego oraz inne zaproszone osoby.

Podlaskie 2020 – Augustów

Poseł Barbara Kudrycka uczestniczyła w inauguracji spotkań z cyklu Podlaskie 2020 w Augustowie. Tematem spotkania były zagadnienia związane z wykorzystaniem funduszy UE w latach 2007-2013 jak również możliwości jakie otwierają się przed woj. podlaskim w związku z nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020.

Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku

Poseł Barbara Kudrycka spotkała się ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku w Siemiatyczach. Podczas spotkania Pani Poseł wygłosiła wykład ” Seniorzy w Unii Europejskiej” Przedstawiła możliwości jakie daje nowe perspektywa finansowe UE na lata 2014 – 2020 w zakresie wspierania inicjatyw skierowanych do seniorów.