Aktualności

Spotkania z cyklu “Prawny GPS” w Olsztynie

Profesor Barbara Kudrycka oraz Poseł na Sejm RP Lidia Staroń odwiedziły uczniów klas maturalnych IX liceum ogólnokształcącego w Olsztynie. Podczas kolejnego spotkania z cyklu “Prawny GPS” b. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka mówiła o aspektach na które należy zwrócić uwagę wybierając kierunek studiów. Najważniejsze jest to by […]

Forum Wynalazczości w Zambrowie

Pokaz łazika marsjańskiego, prelekcje oraz rozmowy na temat wynalazków i najnowszych technologii. Tak wyglądało zorganizowane po raz pierwszy w Zambrowie “Forum Wynalazczości”, którego gościem była prof. Barbara Kudrycka.  

Uroczystość otwarcia

Poseł Barbara Kudrycka uczestniczyła w uroczystości otwarcia odrestaurowanego budynku dawnego więzienia carskiego stanowiącego integralną część Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami Integracyjnymi im. St. Staszica w Białymstoku.