Aktualności

Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku

Poseł Barbara Kudrycka spotkała się ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku w Siemiatyczach. Podczas spotkania Pani Poseł wygłosiła wykład ” Seniorzy w Unii Europejskiej” Przedstawiła możliwości jakie daje nowe perspektywa finansowe UE na lata 2014 – 2020 w zakresie wspierania inicjatyw skierowanych do seniorów.

prof. Barbara Kudrycka liderem listy do PE

Zarząd Krajowy Platformy Obywatelkiej zatwierdził listy kandydatów w majowych wyborach do PE. Prof. Barbara Kudrycka będzie liderem listy w woj. podlaskim i war. mazurskim. Listy zostaną ostatecznie zatwierdzone 22 marca przez Radę Krajową PO. Inne niektóre jedynki to: w Warszawie Danuta Hubner, na Śląsku Jerzy Buzek, a w Małopolskę – […]