Biografia

Profesor Barbara Kudrycka z domu Stelmaszyńska urodziła się w roku 1956 w Kolnie. Deputowana do Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2007 oraz  Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w rządzie Donalda Tuska w latach 2007-2013. 

Działalność naukowa

z1

W pracy badawczej specjalizuje się w prawie administracyjnym i nauce administracji publicznej.

W roku 1978 została magistrem administracji na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1985 zdobyła stopień doktora nauk prawnych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego), zaś w 1995 – stopień doktora habilitowanego Prawa Administracyjnego i Administracji Publicznej w UW. W 2003 roku uzyskała nominację Prezydenta RP na profesora  Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej.

Była stypendystką  German Marshall Fund, British Council, NATO i Fundacji  Batorego  pracując  m.in. w  School of Public Policy, University of  Birmingham (GB)  i Case Western Reserve University (USA).

W latach 2002-2005 kierowała katedrą Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a od 2002 do 2006 r. także Zakładem Nauki Administracji Publicznej w tej katedrze. Była promotorem siedmiu doktoratów oraz kilkuset prac magisterskich.

W pracy naukowej zajmowała się  reformami administracji publicznej, przeciwdziałaniem korupcji,  służbą cywilną, etyką w administracji publicznej. Autorka pięciu książek, ponad 70 artykułów naukowych i wielu ekspertyz, uczestniczka licznych międzynarodowych konferencji naukowych.

W latach 1998 -2007 była rektorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku. Na jej kadencję przypada najintensywniejszy rozwój uczelni, liczba studentów wzrosła z 90 do ponad 5 tysięcy.

Jest członkiem wielu międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych zajmujących się  nauką administracji publicznej.  W  latach 2002-2009 była członkiem zarządu Europejskiej Grupy Administracji Publicznej (EGPA), a także członkiem zarządu Światowej Organizacji Szkół i Instytucji Administracji Publicznej (IIASIA).  W latach 2002-2004 była prezesem Stowarzyszenia Instytucji i Uczelni Administracji Publicznej Europy Centralnej i Wschodniej (NISPAcee). Była też  inicjatorem powołania oraz prezesem  Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (SEAP). W roku 2001, na podstawie kompetencji profesjonalnych, została powołana  do Komisji Ekspertów ds. Administracji Publicznej ONZ (ECOSOC) i pracowała w niej przez dwie kadencje do roku 2009.

Nagrody i Wyróżnienia

Za „indywidualny wkład w rozwój intelektualny współczesnego społeczeństwa” otrzymała w 2006 r. International Socrates Award przyznawaną przez St. John’s College, University of Cambridge.

W 2013 r.  została uhonorowana  nagrodą  O.P. Dwivedi  Award za „wkład w rozwój administracji publicznej i polityki publicznej w świecie”  przez  International Association of Schools and Institutes of Administration (IIASIA).

W 2011 r., pełniąc funkcję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, otrzymała nagrodę „PROstudencki autorytet w życiu publicznym” przyznawaną przez Parlament Studentów RP,  a w 2012 r. wyróżnienie Fundacji Rektorów Polskich  (FRP-ISW) za wyzwolenie energii środowiska akademickiego oraz  zmiany w  szkolnictwie wyższym . W tym samym roku uzyskała „Złote Klucze” Kuriera Porannego jako osobowość roku 2012.

Laureatka nagrody Serce za Serce przyznawanej przez stowarzyszenie MONAR oraz Złotego Pióra za działalność charytatywną i społeczną  przez stowarzyszenie Damy Radę.

Działalność publiczna

z2W czerwcu 2004 r. została wybrana na posła Parlamentu Europejskiego  startując z listy PO w okręgu obejmującym województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie. W PE była członkiem m.in. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz delegacji do spraw stosunków z Białorusią. W PE koncentrowała się na sprawach związanych z wejściem do strefy Schengen  Polski i pozostałych, nowych państw członkowskich.  Była autorką 6 sprawozdań  w okresie od  20 lipca 2004 r. do 15 listopada 2007, gdy została powołana w skład pierwszego rządu Premiera Donalda Tuska.

Od 16 listopada 2007 roku do 27 listopada 2013 roku pełniła funkcję Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pierwszym (2007-2011) i  drugim  (2011-2015) rządzie Donalda Tuska. Kierując resortem nauki i szkolnictwa wyższego przez sześć lat dokonała ważnych systemowych reform w nauce i szkolnictwie wyższym.  Podjęła wiele inicjatyw wspierających rozwój badań i uczelni zbliżających system polski do europejskich standardów oraz otwierających nowe szanse dla studentów, doktorantów, młodych naukowców i wybitnej, doświadczonej kadry akademickiej.

W wyborach parlamentarnych 9. października 2011 r. zdobyła mandat posła do Sejmu RP z listy Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP, uzyskując najlepszy indywidualny wynik w okręgu wyborczym – ponad 41 tysięcy głosów.

Członek Transparency International Polska i Amnesty International.

Życie rodzinne

z4Mąż Leszek Kudrycki jest znanym adwokatem (są małżeństwem od 1978 r.), mama dwóch córek – Karoliny (ur. w 1981 r.) i Zuzanny (ur. w 1994 r.) Prywatnie gra w tenisa, jeździ na rowerze, lubi spacery.