Moje wystąpienie podczas debaty w PE 16-01-2019

Moje wystąpienie podczas dzisiejszej debaty o przestrzeganiu praw podstawowych w Unii Europejskiej. Posiedzenie plenarne można śledzić na stronie Parlamentu Europejskiego http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/home.html