“Horyzont Europa”

“Horyzont Europa”: nowy fundusz dla najlepszych naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej.