Konkurs na najlepszą w roku akademickim 2016/2017 pracę magisterską

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wraz  z Poseł Parlamentu Europejskiego prof. Barbarą Kudrycką, ogłasza Konkurs na najlepszą w roku akademickim 2016/2017 pracę magisterską, której przedmiot dotyczy prawa administracyjnego, międzynarodowego, praw człowieka, prawa europejskiego, a także problematyki funkcjonowania Unii Europejskiej i jej organów.

Termin zgłaszania prac do Konkursu upływa w dniu 15 lipca 2017 r.

Organizatorzy ustanawiają nagrody główne dla dwóch najlepszych prac:

4-dniowy wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli dla autora pracy oraz Promotora / Recenzenta.

Regulamin konkursu >>>