Wizyta w Olsztynie

Profesor nauk prawnych rano odwiedziła Olsztyńską Szkołę Wyższą im. J. Rusieckiego, gdzie wystąpiła z prelekcją na temat planowanych przez rząd zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym i odpowiedziała na pytania studentów, a także wystąpiła w audycji radiowej Poranne Pytania – Radia Olsztyn.

Olsztyn1

Olsztyn2

Olsztyn3

Olsztyn4

Olsztyn5

Olsztyn6.