Podlaskie 2020 – Augustów

Poseł Barbara Kudrycka uczestniczyła w inauguracji spotkań z cyklu Podlaskie 2020 w Augustowie. Tematem spotkania były zagadnienia związane z wykorzystaniem funduszy UE w latach 2007-2013 jak również możliwości jakie otwierają się przed woj. podlaskim w związku z nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020.

Augustow1

Augustow2

Augustow3

Augustow4

Augustow5

Augustow6