Spotkanie ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku

Poseł Barbara Kudrycka spotkała się ze słuchaczami Uniwersytetu III Wieku w Siemiatyczach. Podczas spotkania Pani Poseł wygłosiła wykład ” Seniorzy w Unii Europejskiej” Przedstawiła możliwości jakie daje nowe perspektywa finansowe UE na lata 2014 – 2020 w zakresie wspierania inicjatyw skierowanych do seniorów.

Siemiatycze1

Siemiatycze2

Siemiatycze3

Siemiatycze4

Siemiatycze5

Siemiatycze6

Siemiatycze7