10 lat w UE – 10 lat w polityce

Do polityki weszłam, gdy wygrałam wybory do PE w 2004r. Wcześniej byłam profesorem nauki administracji w Uniwersytecie w Białymstoku i rektorem Wyższej Szkoły  Administracji Publicznej w Białymstoku.

W Parlamencie Europejskim opracowałam 6 raportów dotyczących wschodniej granicy UE.

Dzięki temu weszliśmy do strefy Schengen bez opóźnień, a obywatele nowych krajów członkowskich od 2007 roku mogą podróżować po krajach UE bez wiz i paszportów.

W 2007 r. zostałam Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pierwszym gabinecie D. Tuska, a także w 2011 r. w rządzie II kadencji do XI 2013 r.

Pełniąc tę funkcję ponad 6 lat przeprowadziłam reformy nauki i szkolnictwa wyższego, które przybliżyły nasz system do Europy.

Dzięki nim nasze uczelnie i instytuty naukowe, jak też naukowcy i studenci stają się bardziej konkurencyjni w świecie. Dają one uczelniom i kadrze akademickiej nowe możliwości rozwoju, poprawy jakości kształcenia i badań naukowych.

PODCZAS MOJEJ 3-LETNIEJ DZIAŁALNOŚCI
W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM:

Pracując w Komisji Wolności, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zajmowałam się bezpieczeństwem, kontrolą i przekraczaniem granic zewnętrznych oraz wewnętrznych UE; wstąpieniem Polski do strefy Schengen; wsparciem społeczeństwa obywatelskiego; umiejscowieniem Agencji ds. Granic Zewnętrznych w Warszawie; a także niezależnością sądownictwa.

Działając na rzecz najszybszego pełnego uczestnictwa RP w obszarze Schengen – opracowałam w tej sprawie 6 raportów, zadawałam pytania pisemne do Rady UE i Komisji Europejskiej.

Aby obywatele RP mogli podróżować po krajach UE bez uciążliwej kontroli granicznej, wiz i paszportów, polska granica wschodnia musiała być lepiej przygotowana. Zajmowałam się więc wzmocnieniem bezpieczeństwa granicy wschodniej, finansowaniem i dobrym przygotowaniem infrastruktury przejść granicznych, a także stworzeniem warunków dla małego ruchu przygranicznego.

Dzięki działaniom 12 moich biur poselskich ponad 800 osób uczestniczyło w seminariach oraz szkoleniach. Ponad 450 osobom udzielono w biurach poselskich konsultacji i porad z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych.

Na moje zaproszenie ponad 300 osób z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego zwiedziło Parlament Europejski w Brukseli i Strasburgu.100 osób wzięło udział w spotkaniach Akademii Europejskiej. 74 szkoły województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego wzięły udział w dwóch edycjach konkursu “Moje miasto, moja gmina, mój region w 2010 roku”.

Udzielono też ponad 60 konsultacji społeczno-prawnych. 23 studentów odbyło staże w biurach poselskich w Brukseli i Strasburgu, a 60 dzieci w wieku gimnazjalnym uczestniczyło w “Euroferiach” – półkoloniach zimowych.

PODCZAS MOJEJ 6 LETNIEJ KADENCJI NA STANOWISKU
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO:

Przeprowadziłam zmiany w 6 ustawach oraz przygotowałam zmiany w 4 ustawach dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego.

W konsekwencji:

Uczelnie uzyskały autonomię programową, są bardziej otwarte na współpracę z pracodawcami. Otwarta dla wszystkich Wirtualna Biblioteka Nauki zawiera wyniki najnowszych badań, a system POL ON pozwala na walkę z plagiatami.

Z kolei Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące, jako najlepsze w Polsce, otrzymują dodatkową 10 mln. dotację przez 5 lat.

Od 2013 r. udało mi się wywalczyć PODWYŻKI W UCZELNIACH, na które RZĄD PRZEZNACZYŁ w 2013 r. PONAD 907 mln. zł, w 2014 r. 1,8 mld. zł a w 2015 r. 2,7 mld. zł. W konsekwencji średnio wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich w kraju do 2015 r. wzrosną o ok. 30 proc.

Po raz pierwszy stworzyłam młodym naukowcom lepsze warunki rozwoju naukowego poprzez stworzenie systemu grantów adresowanych wyłącznie do nich oraz skrócenie ścieżki kariery naukowej. Zapewniłam też wyższe stypendia doktorskie dla najlepszych doktorantów. ZMIANY W UCZELNIACH WPROWADZANE BYŁY GŁÓWNIE Z MYŚLĄ O STUDENTACH. BOWIEM OD JAKOŚCI ICH WYKSZTAŁCENIA, WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ZALEŻY JAKA POLSKA BĘDZIE W PRZYSZŁOŚCI.

Studentom wywalczyłam prawo do 51 proc. zniżki w komunikacji kolejowej i autobusowej do 26 roku życia, a w przypadku doktorantów – do 35 r. życia.

Wprowadziłam dodatkowe finansowanie najbardziej utalentowanych studentów w programach Diamentowy Grant i Generacja Przyszłości, a na kierunkach zamawianych studenci otrzymują dodatkowe 1000 zł. stypendia. Aby poprawić programy i jakość kształcenia od 2012 r. uczelnie muszą monitorować losy swoich absolwentów oraz uwzględniać opinię studentów o wykładowcach.

W latach 2007 -2013 odpowiadałam za wydatkowanie dodatkowych ponad 16 mld. zł., z europejskich środków strukturalnych. Dzięki dobremu zarządzaniu tymi funduszami MRR przyznało nam dodatkową pulę środków w roku 2012 i 2013.

Ogółem w latach 2007-2013 ze środków strukturalnych zainwestowano w naukę i szkolnictwo wyższe w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 1mld 015mln 974 tys. zł. W województwie podlaskim zawarto 47 umów na sumę 575 mln 926 tys. zł., a województwie warmińsko-mazurskim zawarto 45 umów na sumę 440 mln 048 tys. zł