Kontakt

BIURO POSELSKIE
Prof. Barbary Kudryckiej
Posła na Sejm RP

ul. Malmeda 10
15-440 Białystok

tel./fax (85) 744 72 32

biuro@kudrycka.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00