Głosowanie kończy się za:
0
0
tygodni
0
0
dni
0
0
godzin
0
0
minut
0
0
sekund
Łączna liczba głosów w: "Konkurs "obiektyw(na) #UE"" : 26392

FORGOT YOUR DETAILS?

„Futbolowe marzenie – Stadion Miejski w Białymstoku”

Od autora:

Stadion Miejski w Białymstoku – miejsce spełniania futbolowych marzeń kibiców, piłkarzy i mieszkańców Białegostoku. Poprzedni stadion nie spełniał wielu wymogów w tym Ekstraklasy, FIFA i UEFA, na walorach estetycznych i bezpieczeństwa

Podlasie w Unii Europejskiej

Od autora:

1 maja 2004r. Białystok, Planty. Świętowanie wejścia naszego kraju do UE. Podlascy strażacy tuż po symbolicznym wciągnięciu na maszt (drabinę wozu strażackiego) flagi Unii Europejskiej.

W oczekiwaniu

Od autora: 

Białystok, 24.09.2017r. przed Inkubatorem Technologicznym znajdującym się w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, który został współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Kanał Ostródzko-Elbląski

Od autora: 

„7 cud Polski” – Pochylnie na Kanale Ostródzko-Elbląskim. Po remoncie 5 pochylni, który w dużej mierze dofinansowała Unia Europejska, znowu można płynąć oraz jechać torami po trawie tym samym środkiem lokomocji czyli statkiem. Zdjęcia wykonałam 26

„Działania” Unii Europejskiej

Od autora:

„Działania” Unii Europejskiej

Wieża wodna

Od autora:

Wieża ciśnień w Piszu, zdjęcie wykonane 24.09.2017. Projekt „rewitalizacji wieży ciśnień” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

Uśmiechnij sie jedziesz Green Velo w Gołdapi

Od autora:

Odcinek zielonego szlaku rowerowego w Gołdapi liczący nieco ponad 20 kilometrów, biegnący z uzdrowiskowej Gołdapi na Szeskie Wzgórza, przez okolicę zwaną Mazurami Garbatymi. Szlak rozpoczyna się w południowej części Gołdapi, za

Europejska architektura przyszłości

Od autora:

Upalny dzień początku sierpnia 2017, Biblioteka Politechniki Białostockiej została wybudowana przy pomocy środków finansowych z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

Puszczański Dzięcioł

Od autora:

15.06.2016 Puszcza Białowieska. Dzięcioł trójpalczasty jest jednym z priorytetowych gatunków chronionych w ramach Dyrektywy w sprawie ochrony dzikiego ptactwa obowiązującej we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dzięcioł ten jest związany z lasami borealnymi oraz występowaniem zamierających świerków.

Wolna Warmia

Od autora:

Krutyn – Mazury, Mazurski Park Krajobrazowy – teren  leżący na obszarze Natura 2000. Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody, wprowadzoną w 2004 roku w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju

Poprawa atrakcyjności turystycznej Suwałk poprzez przebudowę Placu Marii Konopnickiej

Od autora:

Zdjęcie zostało wykonane w Suwałkach, dnia 16 września 2017 r. Przebudowa Placu Marii Konopnickiej miała na celu poprawić atrakcyjność turystyczną Suwałk. Ponadto plac stanowi idealne miejsce do organizacji różnorodnych

Muzeum nowoczesności

Od autora:

Rewitalizacja tartaku Raphaelsonów na Centrum Techniki i Rozwoju Regionu Muzeum Nowoczesności w Olsztynie dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach projektu „Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy” Programu Regionalnego Narodowa Strategia Spójności. Kiedyś była to ruina, teraz

Rejs pod Unijna banderą

Od autora: 

Kajakarze na Jeziorze Wielkie Partęczyny koło Nowego Miasta Lubawskiego.

Biblioteka w Czerwonem Gmina Kolno

Od autora:

Czerwone, 03.06.2017r. Budynek Biblioteki oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwonem, dofinansowanie z funduszy unijnych.

Łomżyńskie bulwary

Od autora:

Łomża, bulwary miejskie zrewitalizowane za pieniądze z UE. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Łomżyńskie bulwary

Od autora: 

Bulwary Łomżyńskie, czerwiec 2017 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

IMPONDERABILIA #UE

Od autora:

Imponderabilia #UE, rzecz nieuchwytna, nie dająca się zmierzyć. UE wywiera wpływ na wyznanie, wartości, oraz działania Polaków. Wchodząc do Unii Europejskiej byliśmy na początku drogi do wspólnej międzynarodowej jedności oraz współpracy Europejskiej.

Zdjęcie zostało wykonane 19.09.2017

Zasady i Nagrody

Konkurs fotograficzny „obiektyw(na) #UE”

  1. Organizatorem Konkursu jest Barbara Kudrycka Poseł do Parlamentu Europejskiego.
  1. W Konkursie mogą uczestniczyć zdjęcia o tematyce związanej z Unią Europejską w województwie Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim.
  1. Spośród Zdjęć II Etapu zostanie wybranych 10 najlepszych Zdjęć w drodze głosowania przez Internautów.
  2. Głosowanie Internautów trwa od dnia 09.10.2017 r. godziny 12.00 do dnia 31.10.2017 r. do godziny 12.00.
  1. Każdego dnia można oddać jeden głos na maksymalnie 3 zdjęcia konkursowe.
  1. Ogłoszenie Zwycięzców i przyznanie Nagrody Głównej oraz nagród rzeczowych nastąpi nie później niż do dnia 03.11.2017 r.
  1. Ostateczny termin wydania nagród upływa w dniu 30.11.2017 r.
  1. Nagrodami w Konkursie są:

1 miejsce:

aparat fotograficzny z akcesoriami(o wartości 2000 zł brutto) + 4-dniowy wyjazd studyjny do Brukseli dla autora Zdjęcia. Podatek od nagrody zostanie w całości opłacony przez Organizatora Konkursu.

2 miejsce:

aparat fotograficzny z akcesoriami(o wartości 1700 zł brutto) + 4-dniowy wyjazd studyjny do Brukseli dla autora Zdjęcia. Podatek od nagrody zostanie w całości opłacony przez Organizatora Konkursu.

3 miejsce:

aparat fotograficzny z akcesoriami(o wartości 1400 zł brutto) + 4-dniowy wyjazd studyjny do Brukseli dla autora Zdjęcia. Podatek od nagrody zostanie w całości opłacony przez Organizatora Konkursu.

miejsca 4-10:

4-dniowy wyjazd studyjny do Brukseli dla autorów Zdjęć.

nagroda specjalna przyznana przez Posła do Parlamentu Europejskiego Barbarę Kudrycką:

– kamera(o wartości 1000 zł brutto) + 4-dniowy wyjazd studyjny do Brukseli dla autora Zdjęcia.

Pełny regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.kudrycka.pl/konkurs

UWAGA !!

Zgodnie z punktem 35 regulaminu konkursu fotograficznego „obiektywna #UE” dodaje się podpunkt c i d w punkcie 24 regulaminu w następującym brzmieniu:

c/ Każdego dnia można oddać jeden głos na maksymalnie 3 zdjęcia konkursowe (z jednego adresu IP)

d/ W przypadku wykrycia prób oddawania głosów z jednej puli adresów IP operatorów telekomunikacyjnych np. wykorzystując urządzenia mobilne wielokrotnie logując się do sieci telekomunikacyjnej dowolnego operatora celem pobrania nowego adresu IP by ponownie oddać głos będzie skutkowało reakcją organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia takich głosów a w przypadku powtarzania się takiej sytuacji wykluczenia zdjęcia uczestnika z głosowania internetowego.

Informacja o postępowaniu w takim wypadku zostanie dostarczona uczestnikowi na adres mailowy.