Zaznacz stronę

Konkurs fotograficzny „obiektyw(na) #UE”

Wszyscy lubimy podróżować, poznawać kulturę i zwyczaje nowych miejsc. Dzięki Posłowi do Parlamentu Europejskiego prof. Barbarze Kudryckiej nadarza się znakomita okazja, aby bliżej poznać stolicę Europy – Brukselę oraz miejsce, w którym zapadają najważniejsze decyzje dotyczące naszej wspólnoty – Parlament Europejski.

Dla wszystkich zainteresowanych, Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Barbara Kudrycka przygotowała niespodziankę – jeśli lubisz podróżować i chcesz odwiedzić Brukselę, weź udział w konkursie fotograficznym „obiektyw(na) #UE”. Takiej okazji jeszcze nie było – w ramach konkursu „obiektyw(na) #UE” nagrodą jest wyjazd do Brukseli połączony z wizytą w Parlamencie Europejskim dla dziesięciu uczestników konkursu, których zdjęcia otrzymają największą ilość głosów internautów. Dodatkowo laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe, a pierwsza trójka aparaty fotograficzne.

Co należy zrobić aby móc zwiedzić stolicę Unii Europejskiej? Konkurs jest bardzo prosty. Wystarczy przesłać zdjęcie, może być zrobione telefonem komórkowym jak i profesjonalnym sprzętem. Ważny jest temat a ten powinien dotykać dowolnej kwestii związanej z Unią Europejską w woj. Podlaskim lub Warmińsko-Mazurskim.

Termin zgłaszania zdjęć konkursowych upływa 25 września 2017 roku. Wszystkie zgłoszenia prosimy wysyłać poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie organizatora konkursu – www.kudrycka.pl/konkurs.

Z nadesłanych prac jury wybierze 26 najlepszych zdjęć, które wezmą udział w głosowaniu internautów, 10 z nich, z największą liczbą głosów wygrywa, a ich twórcy jadą do Brukseli na czterodniową wycieczkę.

SKRÓCONY REGULAMIN KONKURSU

Konkurs fotograficzny „obiektyw(na) #UE”

 1. Organizatorem Konkursu jest Barbara Kudrycka Poseł do Parlamentu Europejskiego.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 09.05.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.
 3. W Konkursie mogą uczestniczyć zdjęcia o tematyce związanej z Unią Europejską w województwie Podlaskim i Warmińsko-Mazurskim.
 4. Uczestnikiem Konkursu, tj. osobą mogącą dokonać zgłoszenia Zdjęcia do Konkursu, może być osoba, która posiada miejsce zamieszkania, bądź zameldowania na terenie województwa Podlaskiego lub Warmińsko-Mazurskiego. Może to być wyłącznie osoba fizyczna, która ma ukończone 16 lat, bez względu na obywatelstwo, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych za zgodą przedstawiciela ustawowego/prawnego, z wyjątkiem pracowników Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin, za jakich uważa się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
 5. Każdy z Uczestników Konkursu może przesłać wyłącznie 1 Zdjęcie.
 6. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie prace wcześniej nigdy niepublikowane, nieudostępnione w internecie, które nie były wcześniej zgłaszane do udziału w innych konkursach, a ponadto są oryginalnymi pracami autora.
 7. Uczestnik dokonuje zgłoszenia Zdjęcia za pośrednictwem Formularza Zgłoszeniowego poprzez wypełnienie wymaganych pól. Formularz dostępny jest na stronie www.kudrycka.pl/konkurs
 8. Zgłoszenia Filmów mogą być dokonywane w okresie od dnia 09.05.2017 r. do dnia 25.09.2017 r.
 9. Nagrodami w Konkursie są:

1 miejsce:

– aparat fotograficzny z akcesoriami(o wartości 2000 zł brutto) + 4-dniowy wyjazd studyjny do Brukseli dla autora Zdjęcia. Podatek od nagrody zostanie w całości opłacony przez Organizatora Konkursu.

2 miejsce:

– aparat fotograficzny z akcesoriami(o wartości 1700 zł brutto) + 4-dniowy wyjazd studyjny do Brukseli dla autora Zdjęcia. Podatek od nagrody zostanie w całości opłacony przez Organizatora Konkursu.

3 miejsce:

– aparat fotograficzny z akcesoriami(o wartości 1400 zł brutto) + 4-dniowy wyjazd studyjny do Brukseli dla autora Zdjęcia. Podatek od nagrody zostanie w całości opłacony przez Organizatora Konkursu.

miejsca 4-10:

– 4-dniowy wyjazd studyjny do Brukseli dla autorów Zdjęć.

nagroda specjalna przyznana przez Posła do Parlamentu Europejskiego Barbarę Kudrycką:

– kamera(o wartości 1000 zł brutto) + 4-dniowy wyjazd studyjny do Brukseli dla autora Zdjęcia.

 1. Spośród zgłoszonych Zdjęć zostanie wyłonionych w drodze głosowania, przez Jury powołane przez Organizatora max. 26 Zdjęć do II Etapu konkursu – głosowania internautów.
 2. Głosowanie Jury trwa od dnia 26.09.2017 r. do dnia 08.10.2017 r.
 3. Informacja o Zdjęciach II Etapu i Uczestnikach, którzy dokonali Zgłoszenia tych Zdjęć, zostanie podana do wiadomości publicznej na podstronie Serwisu w dniu 08.10.2017 r.
 4. Spośród Zdjęć II Etapu zostanie wybranych 10 najlepszych Zdjęć w drodze głosowania przez Internautów.
 5. Głosowanie Internautów trwa od dnia 09.10.2017 r. do dnia 31.10.2017 r.
 6. Ogłoszenie Zwycięzców i przyznanie Nagrody Głównej oraz nagród rzeczowych nastąpi nie później niż do dnia 03.11.2017 r.
 7. Ostateczny termin wydania nagród upływa w dniu 30.11.2017 r.
 8. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Konkursu i jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

Formularz zgłoszeniowy

Formularz Zgłoszeniowy do konkursu fotograficznego "Obiektyw(na) #UE"

 • Zdjęcia kolorowe lub czarno-białe powinny być wywołane na papierze o formacie 21x30cm +/- 2cm oraz w formie elektronicznej załączonej do wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego (jpg, tiff). Plik powinien zostać opisany imieniem i nazwiskiem oraz tytułem pracy. Dłuższy bok minimum 2500 pikseli (odpowiednik dla boku 21cm 300dpi).
 

Weryfikacja Anty Spam

* pole obowiązkowo uzupełniają osoby, które w dniu zgłoszenia nie ukończyły 18 roku życia. Osoby te również są zobowiązane do przesłania w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia na adres Organizatora pisemnej zgody opiekuna ustawowego/prawnego na udział w konkursie fotograficznym „Obiektyw(na) #UE”. Wzór zgody do pobrania pod formularzem.

** pole obowiązkowo uzupełniają osoby, które w dniu zgłoszenia są uczniami szkół ponadgimnazjalnych lub studentami uczelni wyższych.