Aktualności

Półmetek mojej kadencji w Parlamencie Europejskim

To półmetek mojej kadencji w Parlamencie Europejskim – kadencji, która okazała się wyjątkowo trudna. W Europie i na świecie coraz więcej problemów i zagrożeń, a Polska chwieje się w demokratycznych posadach. Dlatego tak ważne jest wzmacnianie bezpieczeństwa zewnętrznych granic Unii Europejskiej i ochrona demokratycznych wartości. To priorytety w mojej pracy […]

Bezpłatne Półkolonie Zimowe „Europejskim Szlakiem”

Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Barbara Kudrycka zaprasza dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej na bezpłatne Półkolonie Zimowe „Europejskim Szlakiem”, które odbędą się w Białymstoku i Olsztynie. W Białymstoku w biurze przy ul. Warszawskiej 38 w terminie 30.01-3.02.2017 Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc(grupa max. 12 osób), uczestnicy zajęć będą […]

Instytucje UE określają nowe cele kluczowe na 2017

Po raz pierwszy przewodniczący Komisji, Rady i Parlamentu podpisali razem dokument określający priorytety Unii na następny rok. W 2017 główny akcent położony zostanie na inwestycjach w miejsca pracy i rozwój, sprawy społeczne UE, bezpieczeństwo, migrację, wspólny rynek cyfrowy oraz unię energetyczną i klimat.