Wieloletni budżet UE gotowy na nową rzeczywistość

Po raz pierwszy Parlament Europejski będzie głosował nad rewizją, która pozwoli na to, by budżet UE dostosował się do szybko zmieniających się realiów. Europosłowie chcą większej elastyczności w wykorzystywaniu funduszy szczególnie w sytuacjach nadzwyczajnych.

Źródło: https://www.europarltv.europa.eu/pl