Bezpłatne Półkolonie Zimowe „Europejskim Szlakiem”

Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Barbara Kudrycka zaprasza dzieci z klas 1-3 szkoły podstawowej na bezpłatne Półkolonie Zimowe „Europejskim Szlakiem”, które odbędą się w Białymstoku i Olsztynie.

W Białymstoku w biurze przy ul. Warszawskiej 38 w terminie 30.01-3.02.2017

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc(grupa max. 12 osób), uczestnicy zajęć będą wybrani według kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia proszę przesyłać na adres biuro@kudrycka.pl lub składać telefonicznie (85) 7324791.

W Olsztynie w biurze przy ul. Kopernika 45 w terminie 23.01.-27.01.2017 i 30.01-3.02.2017

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, uczestnicy zajęć zostaną wylosowani spośród dzieci, które nadeślą własnoręcznie wykonane prace na temat:
„Mój sposób na nudę”. Prace powinny być: wykonane dowolną techniką, w formacie A4, dostarczone na adres biura w Olsztynie ul. Kopernika 45, najpóźniej do dnia 16.01.2017 r.

Zapewniamy:
– wykwalifikowaną kadrę
– ciekawy program
– napoje
– materiały i przybory niezbędne do prowadzenia zajęć.

W programie zajęć m.in.:

– Poland in the Union – Visiting Brussels (zapoznanie uczestników ze schematem funkcjonowania Unii, Parlamentu Europejskiego itp.),
– „Znani Europejczycy” – wcielanie się w znane postaci, zwiad, gry i zabawy,
– Curiosities from cities – ciekawostki z różnych miast Unii,
– Ball of nations – bal narodów, regionów lub kultur -przygotowanie strojów charakterystycznych dla każdego z państw Unii,

Program: