Instytucje UE określają nowe cele kluczowe na 2017

Po raz pierwszy przewodniczący Komisji, Rady i Parlamentu podpisali razem dokument określający priorytety Unii na następny rok. W 2017 główny akcent położony zostanie na inwestycjach w miejsca pracy i rozwój, sprawy społeczne UE, bezpieczeństwo, migrację, wspólny rynek cyfrowy oraz unię energetyczną i klimat.